مرکز آموزش سرويس‌هاي فراسو هاست

cPanel X3 Linux

1 - Creating a POP email account .
2 - Creating a default (catchall) email account .
3 - Creating an autoresponder .
4 - Creating a subdomain .
5 - Creating custom error pages .
6 - Password protecting a directory .
7 - Creating an MySQL database .
8 - Managing a MySQL database in PHPMyAdmin .
9 - Installing FrontPage extensions .
10 - Using File Manager .
11 - Using Index Manager .
12 - Enabling Hotlink Protection .
13 - Redirecting a URL .
14 - Redirecting Mail .
15 - Changing control panel password .
16 - Creating an add-on domain .
17 - Creating an FTP account .
18 - Backing up your site .
19 - Accessing WebMail .
20 - Updating your contact info .
21 - Changing your control panel style .
22 - Using cPanel Shortcuts .
23 - Configuring BoxTrapper .
24 - Configuring SpamAssassin .
25 - Configuring email filters .
26 - Using Web Disk .
27 - Using IP Deny Manager .
28 - Parking a domain .
29 - Using CGI Center .
30 - Creating cron jobs .
31 - Using Image Manager Thumbnailer .
32 - Using Image Manager Scaler .
33 - Using Image Manager Converter .
فهرست  
- آموزش کار با سرور لینوکس
- آموزش کار با سرور ویندوز
- آموزش کار با سرور ریسلر
- دانلود  نرم افزار
Design Part
طراحی وب سایت های کملاً پویا همراه با واحد مدیریت مستقیم  برای صاحب سایت، برپای فروشگاهای اینترنتی و طراحی تحت وب مهمترین فعالیت فراسو هاست به شمار می آید .
 IR Domain Payment
اخذ نمایندگی رسمی جهت ثبت دامنه های ملی ir. و تمام زیر مجموعه های آن برای شما توسط فراسو هاست .
 Domain Registration
ثبت سریع و مستقیم انواع دامنه های جهانی COM . NET . ORG . BIZ . INFO . WS به نام شما توسط فراسو هاست .
Web Hosting Registration
سرور های قدرتمند ، پشتیبانی شبانه روزی  و تنوع فراوان سرویس های فراسو هاست  بستر مناسبی برای وب سایت شما و حضور شما در شبکه جهانی اینترنت می باشد .

Powered By Farassoo Host ™