مرکز آموزش سرويس‌هاي فراسو هاست

WHM 11 Reseller Tutorials

1 - Managing your hosting packages .
2 - Creating a hosting account .
3 - Editing a hosting account .
4 - Deleting a hosting account .
5 - Upgrading a hosting account .
6 - Performing multi-account functions.
7 - Managing disk quota .
8 - Managing bandwidth .
9 - Managing your subdomains .
10 - Managing your skeleton directory .
11 - Managing your suspended accounts .
12 - Managing your parked domains .
13 - Managing your FrontPage Extensions .
14 - Modifying account passwords .
15 - Managing your Suspended Page .
16 - Troubleshooting email .
17 - Setting up a Remote Access Key .
18 - Changing your WHM theme .
19 - Managing SSL Certificates .
Plesk 7.5 For Windows Reseller
1 - Creating templates (hosting plans) .
2 - Creating a new hosting account .
3 - Modifying a hosting account .
4 - Suspending a hosting account .
5 - Deleting a hosting account .
6 - Creating a domain user .
7 - Managing your DNS zones .
8 - Changing a customer's Plesk control panel passwords .
9 - Creating a domain pointer .
10 - Generating a hosting account report .
11 - Adding your logo to the control panel & changing skins .
12 - Changing the skeleton file .
13 - Editing your company profile & password .
14 - Adding extra features/program to your site .
15 - Creating a subdomain .
16 - Creating a custom button .
17 - Creating a trouble ticket .
فهرست  
- آموزش کار با سرور لینوکس
- آموزش کار با سرور ویندوز
- آموزش کار با سرور ریسلر
- دانلود  نرم افزار
 
Design Part
طراحی وب سایت های کملاً پویا همراه با واحد مدیریت مستقیم  برای صاحب سایت، برپای فروشگاهای اینترنتی و طراحی تحت وب مهمترین فعالیت فراسو هاست به شمار می آید .
 IR Domain Payment
اخذ نمایندگی رسمی جهت ثبت دامنه های ملی ir. و تمام زیر مجموعه های آن برای شما توسط فراسو هاست .
 Domain Registration
ثبت سریع و مستقیم انواع دامنه های جهانی COM . NET . ORG . BIZ . INFO . WS به نام شما توسط فراسو هاست .
Web Hosting Registration
سرور های قدرتمند ، پشتیبانی شبانه روزی  و تنوع فراوان سرویس های فراسو هاست  بستر مناسبی برای وب سایت شما و حضور شما در شبکه جهانی اینترنت می باشد .

Powered By Farassoo Host ™