مرکز آموزش سرويس‌هاي فراسو هاست
Plesk 7.5 For Windows
1 - Creating a POP email account .
2 - Creating a catchall email account .
3 - Creating an email account in Outlook Express .
4 - Creating an autoresponder .
5 - Creating a mail forwarder (redirect) .
6 - Creating an email alias .
7 - Creating a domain alias .
8 - Using Webmail (Horde Mail) .
9 - Creating a mailing list .
10 - Password protecting a directory .
11 - Creating a database .
12 - Managing a MySQL database with PHPMyAdmin .
13 - Managing your files with File Manager .
14 - Setting up a web user .
15 - Managing your DNS zones .
16 - Installing an SSL Certificate .
17 - Changing your control panel skin .
18 - Using Crontab .
19 - Monitoring site resources & statistics .
20 - Registering a new domain .
21 - Managing FrontPage Admin .
22 - Backing up and restoring your files .
23 - Creating a subdomain .
24 - Creating a trouble ticket .
25 - Creating custom buttons .
26 - Using Hotlink Protection .
Mail User
1 - Using Spam Assassin .
2 - Changing your email password .
3 - Creating a an email autoresponder .
4 - Creating a mail forward (redirect) .
5 - Changing your control panel skin .
فهرست  
- آموزش کار با سرور لینوکس
- آموزش کار با سرور ویندوز
- آموزش کار با سرور ریسلر
- دانلود  نرم افزار
Design Part
طراحی وب سایت های کملاً پویا همراه با واحد مدیریت مستقیم  برای صاحب سایت، برپای فروشگاهای اینترنتی و طراحی تحت وب مهمترین فعالیت فراسو هاست به شمار می آید .
 IR Domain Payment
اخذ نمایندگی رسمی جهت ثبت دامنه های ملی ir. و تمام زیر مجموعه های آن برای شما توسط فراسو هاست .
 Domain Registration
ثبت سریع و مستقیم انواع دامنه های جهانی COM . NET . ORG . BIZ . INFO . WS به نام شما توسط فراسو هاست .
Web Hosting Registration
سرور های قدرتمند ، پشتیبانی شبانه روزی  و تنوع فراوان سرویس های فراسو هاست  بستر مناسبی برای وب سایت شما و حضور شما در شبکه جهانی اینترنت می باشد .

Powered By Farassoo Host ™